Inrichting van een beweegtuin

Goede fysiotherapie is een van de belangrijkste kenmerken van goede verpleeghuiszorg. Het belang van bewegen, met name voor fragiele ouderen, is wetenschappelijk gezien onomstreden. Woonzorgcentrum Bornholm te Hoofddorp heeft een beweegtuin aangelegd in de binnentuin om beweging onder de pg-bewoners te stimuleren en hen te activeren. Het betreft hier ouderen met ernstige tot zeer ernstige geheugenstoornissen en gedragsstoornissen. De beweegtuin is feestelijk geopend door Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Voor het inrichten van de beweegtuin zijn verschillende fondsen aangeschreven en regionale bedrijven benaderd voor sponsoring.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief met ontwikkelingen, projecten en tips voor fondsenwerving.