Oprichting van het Careyn Zorgfonds

Zorgorganisatie Careyn heeft in 2015 een speciaal fonds opgericht voor extramurale cliënten. Soms schieten financiële regelingen te kort en is er geen geld voor aanvullende zorg of de aanschaf van essentiële zaken. Het Careyn Zorgfonds helpt kwetsbare cliënten van Careyn die aanvullende zorg nodig hebben, omdat anders de grens van humane zorg wordt bereikt, zelf niet financieel kunnen bijdragen en ook niet kunnen rekenen op hulp van naasten, overheden en andere instanties.

Website Careynzorgfonds

PL Fondsenwerving heeft Careyn geholpen met advies, een plan van aanpak voor het oprichten van het Careyn Zorgfonds en de fondsenwervingsstrategie.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief met ontwikkelingen, projecten en tips voor fondsenwerving.