Nieuwe inrichting van activiteitenruimtes voor ouderen in Het Schouw

Het Schouw, onderdeel van Amstelring, biedt huisvesting en verpleging aan verpleeghuis geïndiceerde senioren en ondersteund thuiswonende senioren middels een Huis van de Buurt. In een Huis van de Buurt wordt de sociale cohesie en de verbinding tussen buurtbewoners en bewoners van Het Schouw gefaciliteerd, ondersteunt en verder ontwikkelt.

Het activiteitenaanbod van Het Schouw zal steeds diverser worden en steeds meer ouderen zullen hiervan gebruik maken. Om dit goed te kunnen faciliteren zijn de plaza en activiteiten- en ontmoetingsruimtes opgeknapt en voorzien van – op de doelgroep afgestemd – meubilair, audiovisuele installaties en verdere voorzieningen.

PL Fondsenwerving heeft de fondsen geworven voor de inrichting van de diverse activiteitenruimtes. De gulle giften van de fondsen zorgen ervoor dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen doen en een zinvolle dagbesteding hebben. Dit draagt bij aan hun welzijn en welbevinden.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief met ontwikkelingen, projecten en tips voor fondsenwerving.